Intervisie voor je team of afdeling


Wat is een professionele intervisie?

Intervisie met een team is een gestructureerd en systematisch proces waarbij teamleden samenwerken om problemen en uitdagingen op te lossen. Het is bedoeld om de effectiviteit van het team te vergroten door middel van reflectie, feedback en het delen van kennis en ervaringen.


Hoe werkt intervisie?

Tijdens intervisie kunnen teamleden situaties uit hun werkpraktijk bespreken, hun eigen handelen en dat van anderen evalueren en nieuwe inzichten en oplossingen ontdekken. Het doel is om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van het werk te verbeteren. Psycholooginbedrijf helpt om dit proces toegankelijk, veilig en leerzaam te laten verlopen.

Wat is het resultaat?

  • Verbeterde probleemoplossingsvaardigheden
  • Verhoogd zelfbewustzijn
  • Verbeterde communicatie
  • Verbeterde kennisdeling
  • Hogere tevredenheid en motivatie

Meer weten? Klik hier voor meer uilteg over het resultaat en de methoden.

Andere vragen? Neem contact met ons op:

Contact

Welke handvatten krijg je aangereikt?

  • Reflectiemethoden
  • Feedbackmethoden
  • Probleemanalysemethoden
  • Groepsdynamicamethoden
  • Rolspelmethoden