Meer weten over intervisie

Wat is het resultaat?

De resultaten van intervisie kunnen variƫren, afhankelijk van de doelstellingen van de intervisie en de specifieke behoeften van het team. Over het algemeen kan intervisie de volgende voordelen opleveren:

 • Verbeterde probleemoplossingsvaardigheden:

 • Verhoogd zelfbewustzijn:

 • Verbeterde communicatie:

 • Verbeterde kennisdeling:

 • Hogere tevredenheid en motivatie:

Intervisie biedt teamleden de mogelijkheid om verschillende perspectieven en oplossingen
te verkennen voor problemen of uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden.
Dit leidt tot betere probleemoplossingsvaardigheden binnen het team.

Door het bespreken van werkgerelateerde situaties en problemen met collega's,
kunnen teamleden hun eigen sterke en zwakke punten beter begrijpen en
zich bewuster worden
van hun eigen handelen en gedrag.

Intervisie draagt bij aan een open communicatiecultuur binnen het team,
waarbij teamleden zich comfortabel voelen om feedback te geven en te ontvangen.
Dit verbetert de samenwerking en het teamwerk.

Intervisie biedt de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren.
Dit draagt bij aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van het team als geheel.

Het kunnen bespreken van problemen en uitdagingen met collega's en het verkrijgen van
nieuwe inzichten kan bijdragen aan hogere tevredenheid en motivatie binnen het team.

Welke handvatten krijg je aangereikt?

De handvatten die een bedrijfspsycholoog kan aanreiken voor intervisie zijn afhankelijk van de doelstellingen en behoeften van het team en de specifieke situatie waarin het team zich bevindt. Enkele mogelijke methoden die de bedrijfspsycholoog kan aanreiken zijn:

 • Reflectiemethoden:

 • Feedbackmethoden:
 • Probleemanalysemethoden:
 • Groepsdynamicamethoden:
 • Rolspelmethoden:

Reflectiemethoden helpen teamleden te reflecteren op hun eigen handelen en het vinden van oplossingen voor problemen.
Dit kan bijvoorbeeld door middel van het stellen van open vragen of door het aanbieden van specifieke reflectiemodellen.

Feedbackmethoden helpen teamleden bij het geven en ontvangen van feedback. Dit kan bijvoorbeeld door middel van
360-graden feedback
, waarbij teamleden feedback krijgen van collega's, leidinggevenden en klanten.

Probleemanalysemethoden, zoals de SWOT-analyse, helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten,
kansen en bedreigingen.

Groepsdynamicamethoden  helpen bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen het team. 
Dit kan bijvoorbeeld door middel van teambuilding-activiteiten of door het aanbieden van specifieke communicatietechnieken.

Rolspelmethoden helpen teamleden bij het oefenen van specifieke vaardigheden en gedragingen.
Dit kan bijvoorbeeld door middel van simulaties van moeilijke situaties of door het naspelen van situaties uit de dagelijkse praktijk.  Vragen? Neem contact met ons op:

  Contact