Burnout de baas worden


Wat is een burnout?

Het begrip burnout  omschrijven wij als "spanningsklachten met uitputting als gevolg". Over het algemeen wordt burnout opgevat als een puur psychisch probleem. Wij sluiten in onze behandeling liever aan bij de zienswijze dat burnout  vooral een lichamelijk probleem is, omdat de werking van je stressmechanisme is verstoord.  Burnout (spanningsklachten) worden veroorzaakt door langdurige stress en overbelasting;  omdat iemand op meerdere levensgebieden (werk, privé, familie) tegelijkertijd, grote zorgen heeft of onder hoge druk staat. Als dit maanden (of soms zelfs jaren) aanhoudt, kan het leiden tot fysieke, geestelijke en emotionele uitputting en tot verminderde prestaties.


De behandeling van spanningsklachten begint met het  verminderen van de symptomen, door een dagprogramma te maken waarbij er een gezonde balans is tusssen inspanning en herstel. Het gaat hierbij om een combinatie van rust,  psychologische begeleiding en het landers leren omgaan met oorzaken die stress veroorzaken. 

Symptomen van een burnout zijn onder andere:
 • Vermoeidheid
 • Lichamelijke klachten
 • Concentratieproblemen
 • Gevoelens van angst 
 • Somberheid
 • Prikkelbaarheid
 • Slaapproblemen
 • Verminderde motivatie en productiviteit

Wat is het resultaat van de behandeling?

Het resultaat van de behandeling van een burnout kan sterk variëren. Het hangt af van de ernst van de klachten, van de individuele omstandigheden en van het soort behandeling. Wanneer de behandeling aanslaat kan iemand herstellen van een burnout en weer terugkeren naar werk en/of dagelijks leven met een verbeterde mentale en fysieke gezondheid. Het is ook belangrijk om een terugval te voorkomen en veranderingen door te voeren om stress en overbelasting in de toekomst te voorkomen en verminderen.

Welke handvatten krijg je aangereikt?

 • Inzicht in hoe het menselijk lichaam reageert op stress.
 • Afkomen van het schuldgevoel over dat het allemaal even niet lukt.
 • Een gezonde balans organiseren tussen stress en herstel.
 • Je dagelijks leven zo inrichten dat je weer energie krijgt.

Gedurende de psychologische begeleiding gebruiken we werkvormen uit de gedragstherapie zoals CGT en ACT, waarbij de focus ligt op het veranderen van negatieve denkpatronen en het aanleren van gezonde ‘coping’-strategieën. Soms behandelen we spanningsklachten met EMDR. Daarnaast zetten we ook ontspanningstechnieken (zoals yoga of meditatie) in en wertken we gezamelijk aan het  aanpassen van de levensstijl. In overleg met werkgever bespreken we hoe ook het werk kan ondersteunen om het herstel duurzaam te laten zijn. 

Meer weten? Neem contact met ons op:

Contact

Maak kennis

Belinda Maagd

Ook al proberen de meeste mensen er elke dag weer iets van te maken, soms voelt het alsof alles tegenzit. Zelfs met de beste bedoelingen lukt het je opeens niet meer. De één vliegt alles lachend en vrolijk aan, de ander worstelt. 

Deze oneindige verschillen, maar ook de overeenkomsten in menselijk gedrag en de rol van het brein, psyche en emoties daarbij, blijven elke dag fascinerend.

Na een loopbaan van 25 jaar in het bedrijfsleven als Arbeids- en Organisatiepsycholoog, werkt Belinda sinds 2016 als zelfstandig gevestigd psycholoog voor meerdere opdrachtgevers. Ze coacht en begeleidt mensen zowel individueel als in groepsverband binnen een organisatie.